1. Errol Flynn

  Flynn, Errol, 1909–59, australisk-amerikansk skådespelare.
 2. Flin Flon

  Flin Flon, stad i södra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.
 3. flin

  flin subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flin-et
  Svensk ordbok
 4. flina

  fli`na verb ~de ~t ORDLED: flin-ar SUBST.: flinande; flin
  Svensk ordbok
 5. George Formby

  Formby, George, 1904–61, brittisk music hall-artist och skådespelare.
 6. Manitoba

  Manitoba, provins i Canada; 650 100 km2 (varav 100 000 km2 vatten), 1,4 miljoner invånare (2018).

 7. flintskallig

  flin`tskallig adj. ~t ORDLED: flint--skall-ig
  Svensk ordbok
 8. flintskalle

  flin`tskalle subst. ~n flintskallar ORDLED: flint--skall-en
  Svensk ordbok
 9. flintlås

  flin`tlås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flint--lås-et
  Svensk ordbok
 10. flintgods

  flin`tgods subst. ~et ORDLED: flint--gods-et
  Svensk ordbok