1. flisa

  fli`sa subst. ~n flisor ORDLED: flis-an
  Svensk ordbok
 2. flisa sig

  fli`sa sig verb flisade flisat ORDLED: flis-ar SUBST.: flisande
  Svensk ordbok
 3. Tage ”Flisan” Flisberg

  Flisberg, Tage (”Flisan”), 1917–89, bordtennisspelare.

 4. flis

  flis, sönderdelat material från vedartade växter vilket kan användas som energiråvara, industriråvara (framför allt vid pappersmassatillverkning) eller för jordtäckning.
 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 6. nying

  nying, eld för utomhusbruk, uppbyggd så att den kan brinna en hel natt.
 7. Hedenhös

  Hedenhös, stenåldersfamilj som Bertil Almqvist i bild och ord skildrat i 13 böcker (1948–71).
 8. chips

  chips, inom gastronomin pommes chips, tunna, friterade potatisskivor.
 9. flisig

  fli`sig adj. ~t ORDLED: flis-ig
  Svensk ordbok
 10. flis

  flis subst. ~en ORDLED: flis-en
  Svensk ordbok