1. flock

  flock, större partikel, bildad genom hoppgyttring av mindre partiklar.
 2. flock och farnöte

  flock och farnöte, ett allittererande uttryck som bl.a. förekommer i de svenska medeltidslagarna.
 3. flock

  flock, kortfibrigt fibermaterial, erhållet genom skärning eller malning.
 4. flock

  flock, stöv , oordnad anhopning av fibrer som erhållits som avfall vid t.ex. kardning, spinning och ruggning.
 5. flock

  flock, en samling rättssatser, t.ex. de medeltida stadganden som i företalet till Upplandslagen benämns Vigers flockar.
 6. flock

  flock, typ av obegränsad (racemös) blomställning som utmärks av att skaftade blommor utgår från samma punkt.
 7. flockimmunitet

  flockimmunitet, immunologiskt fenomen som uppträder när andelen av en befolkning som är immun mot ett smittämne är tillräckligt stor för att spridningen ska bli kraftigt begränsad.

 8. flockblommiga växter

  flockblommiga växter, Apiaceae, tidigare Umbelliferae, familj tvåhjärtbladiga växter som till sin utbredning är nästan kosmopolitisk, med viss förskjutning mot tempererade områden.
 9. flockning

  flockning, flockulering, agglomerering (hopgyttring) av små partiklar till aggregat eller flockar av partiklar.
 10. flockarun

  flockarun, Centaurium erythraea, art i familjen gentianaväxter.