1. flock

  flock, större partikel, bildad genom hoppgyttring av mindre partiklar.
 2. flock

  flock, kortfibrigt fibermaterial, erhållet genom skärning eller malning.
 3. flock

  flock, stöv , oordnad anhopning av fibrer som erhållits som avfall vid t.ex. kardning, spinning och ruggning.
 4. flock

  flock, en samling rättssatser, t.ex. de medeltida stadganden som i företalet till Upplandslagen benämns Vigers flockar.
 5. flock

  flock, typ av obegränsad (racemös) blomställning som utmärks av att skaftade blommor utgår från samma punkt.
 6. flock

  2flock [flåk´] subst. ~et ORDLED: flock-et
  Svensk ordbok
 7. flock

  1flock [flåk´] subst. ~en ~ar ORDLED: flock-en
  Svensk ordbok
 8. Agneta Flock

  Flock, Agneta, född 1941, textilkonstnär.
 9. flock och farnöte

  flock och farnöte, ett allittererande uttryck som bl.a. förekommer i de svenska medeltidslagarna.
 10. flockvara

  flockvara, flockad vara , dukvara som på ena eller båda sidorna belagts med uppstående flock, ofta i mönster, varvid den ibland kallas flockprint.