1. flow

  flow, sinnestillstånd där en person i samband med utförandet av en viss aktivitet känner sig fullständigt absorberad med en känsla av optimalt fokus, totalt engagemang och fullständig övertygelse om framgång i aktivitetens genomförande.
 2. flower power

  flower power, slagordsartad programförklaring inom hippierörelsen, som kulminerade 1967–68 och hade sitt centrum i San Francisco; kärleken, symboliserad av blommor, skulle förändra världen.
 3. cash flow

  cash flow, kassaflöde, penningflöde, kontantflöde; flödet av ett företags kontanta medel (likvider) dvs. dess in- och utbetalningar.
 4. peak expiratory flow

  peak expiratory flow, PEF, luftens maximala flödeshastighet under en kraftig utandning.
 5. Scapa Flow

  Scapa Flow, havsfjärd bland Orkneyöarna, norra Storbritannien, mellan öarna Mainland, South Ronaldsay och Hoy.
 6. flow

  flow [flåo´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. stopped-flow-spektrometri

  stopped-flow-spektrometri, vanlig metod för registrering av snabba kemiska reaktioner.
 8. Tommy Flowers

  Flowers, Tommy, 1905–98, brittisk teleingenjör, verksam vid British Post Office

 9. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 10. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.