1. fluktuera

  fluktue´ra verb ~de ~t ORDLED: fluktu-er-ar SUBST.: fluktuerande, fluktuering; fluktuation
  Svensk ordbok
 2. fjällräv

  fjällräv, polarräv, fjällracka, Vulpes lagopus (synonym Alopex lagopus), art i rovdjursfamiljen hunddjur.

 3. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 4. vaskulär demens

  vaskulär demens, de former av demens som orsakas av cirkulationsstörningar i hjärnan; de svarar för drygt 25 % av alla fall av svår demens i Sverige.
 5. romerska mynt

  romerska mynt, mynt tillverkade i romarriket från ca 300 f.Kr. till 476 e.Kr., då den siste västromerske kejsaren avsattes.
 6. retningströskel

  retningströskel, retningslimen , absolut tröskel, den minsta styrka hos en retning, som under givna betingelser ger en reaktion av visst slag hos en organism eller del därav.
 7. bioklimatologi

  bioklimatologi, studiet av klimatets inflytande på de levande organismernas levnadsförhållanden, utbredningsmönster och utbredningsförändringar.
 8. trädgårdskonst

  trädgårdskonst, ett medvetet och konstnärligt ordnande av mark, växter, vatten och artefakter till helheter anpassade för olika typer av mänskligt ianspråktagande.

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 10. Indonesien

  Indonesien, stat i Sydöstasiens övärld.