1. fluor

  fluor, vid rumstemperatur gasformigt, mycket giftigt grundämne, det mest reaktiva av alla.
 2. fluorescens

  fluorescens, utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, en form av luminiscens.

 3. fluorescensmikroskopi

  fluorescensmikroskopi, mikroskoperingsmetod vid vilken det objekt som skall undersökas belyses med kortvågigt ljus (till exempel UV- eller blått ljus).
 4. fluorescerande färg

  fluorescerande färg är en färg som ser ut att lysa.
 5. fluorplaster

  fluorplaster, plaster baserade på polymerer innehållande fluor.
 6. fluor

  fluor, medicinsk term för flytning, dvs. ökad avsöndring av sekret från slidan.
 7. fluorider

  fluorider, samlingsnamn för föreningar mellan fluor och andra grundämnen.
 8. fluorgummi

  fluorgummi, FPM , gummityp baserad på polymerer som är uppbyggda av kol, fluor och väte.
 9. fluorescerande skärm

  fluorescerande skärm, skärm som utsänder ljus, använd t.ex. i traditionella bildrör för television.
 10. fluorföreningar

  fluorföreningar, se fluor.