1. flush

  flush (eng., jämför äldre franska flus, flux, ytterst av latin fluxus, egentligen ’flytande’; det engelska ordet har påverkats av det föregående flush), kortspelsterm, främst i poker, om en hand med fem kort i samma färg, oberoende av valör, t.ex. klöver dam, knekt, 9, 7, 2.
 2. Flustret

  Flustret, känd restaurang på strömparterren väster om Fyrisån i Uppsala.
 3. flushdäck

  flushdäck (engelska flush deck), ett på fartyg från för till akter jämnt löpande fribordsdäck som saknar överbyggnader.
 4. flushing

  flushing, höjning av fodergivan för att stimulera ökad ägglossning hos normalt flerfödande djur.
 5. flush

  flush (engelska), benämning på hastigt påkommande värmekänsla vanligen i samband med rodnad i huden.
 6. flussglas

  flussglas, opalglas, ett ogenomsynligt vitt eller färgat glas med låg smälttemperatur beroende på dess innehåll av lättsmälta ämnen såsom soda, pottaska och borax.
 7. flussmedel

  flussmedel, ämne som också i små mängder sänker smälttemperaturen och smältans viskositet i ett material, t.ex. keramik, glas eller metall.
 8. fluster

  fluster (ett ord av omstritt ursprung), flyghål, öppning i en bikupa, oftast i dess nedre kant, i regel 8 mm hög och upp till 300 mm bred.
 9. flussyra

  flussyra, trivial- och handelsnamn för fluorvätesyra, en vanligen ca 40-procentig vattenlösning av vätefluorid.
 10. flusspat

  flusspat, fluorit, vanligt mineral med den kemiska sammansättningen CaF 2.