1. fluss

  fluss subst. ~en ~er ORDLED: fluss-en
  Svensk ordbok
 2. flussglas

  flussglas, opalglas, ett ogenomsynligt vitt eller färgat glas med låg smälttemperatur beroende på dess innehåll av lättsmälta ämnen såsom soda, pottaska och borax.
 3. flusspat

  flusspat, fluorit, vanligt mineral med den kemiska sammansättningen CaF 2.
 4. flussmedel

  flussmedel, ämne som också i små mängder sänker smälttemperaturen och smältans viskositet i ett material, t.ex. keramik, glas eller metall.
 5. flussyra

  flussyra, trivial- och handelsnamn för fluorvätesyra, en vanligen ca 40-procentig vattenlösning av vätefluorid.
 6. flussmedel

  fluss`medel subst. flussmedlet, plur. ~, best. plur. flussmedlen ORDLED: fluss--medl-et
  Svensk ordbok
 7. flusspat

  flusspat [flus`-] subst. ~en ORDLED: fluss--spat-en
  Svensk ordbok
 8. flussglas

  fluss`glas subst. ~et ORDLED: fluss--glas-et
  Svensk ordbok
 9. smältfärg

  smältfärg, pigment av metalloxider med tillsats av ett flussande glaspulver, använt för dekorering av keramik, målning på glas och för emaljarbeten.
 10. muffelfärg

  muffelfärg, äldre benämning på en typ av överglasyrfärg, använd för dekorering av keramik och målning på glas.