1. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 2. fly

  fly, fjäril i familjen nattflyn.
 3. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015, benämning på händelserna 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl.

 4. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 6. flyktinginvandring

  flyktinginvandring, invandring av människor på flykt från sitt hemland, enskilt eller i större grupper.

 7. flygande skyttel

  flygande skyttel, tidig uppfinning inom väveritekniken, se bomullsindustri.
 8. flygekorrar

  flygekorrar, Pteromyini, tribus i gnagarfamiljen ekorrar med ca 45 arter huvudsakligen i Asien.
 9. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 10. flyttblock

  flyttblock är ett stort stenblock som har transporterats en lång sträcka med inlandsisen.