1. flyktskott

  flyktskott, jaktterm för skott mot flygande vilt.
 2. flyktighet

  flyktighet, benägenhet för fasta eller flytande ämnen att övergå i gasform.
 3. flyktiga organiska ämnen

  flyktiga organiska ämnen, VOC (engelska volatile organic compounds), kolföreningar som till följd av låg kokpunkt lätt övergår i gasform och därigenom kan få spridning via atmosfären.
 4. flykt

  flykt, rymning från anstalt efter dom på fängelse, vilket kan föranleda disciplinär bestraffning enligt lagen om kriminalvård i anstalt.
 5. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.

 6. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 7. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 8. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 9. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 10. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.