1. flyt

  flyt subst. ~et ORDLED: flyt-et
  Svensk ordbok
 2. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 3. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 4. flytande blått

  flytande blått, koboltblå dekor med diffusa mönsterkonturer under glasyr på porslin.
 5. flytande bränsle

  flytande bränsle är vätska som innehåller mycket energi och som kan förbrännas och därmed användas som bränsle.
 6. flytande golv

  flytande golv, golv som ligger löst på en fyllning, t.ex. mineralull, och fritt från väggarna.
 7. flytande valutakurs

  flytande valutakurs, rörlig växelkurs, term som innebär att värdet på en valuta fastställs med hänsyn till utbud och efterfrågan på valutamarknaden.
 8. flytande luft

  flytande luft, vätska som i färskt tillstånd är nästan färglös men vid lagring blir blåaktig.
 9. flytgödsel

  flytgödsel, blötgödsel, svämgödsel, flytande, pumpbar stallgödsel med en torrsubstanshalt lägre än 12 %.
 10. flytande kol

  flytande kol, vätskeformigt bränsle, erhållet genom bearbetning av och tillsatser till stenkol.