1. flytt

  flytt subst. ~en ~ar ORDLED: flytt-en
  Svensk ordbok
 2. På spaning efter den tid som flytt

  På spaning efter den tid som flytt, À la recherche du temps perdu, romansvit i sju delar av den franske författaren Marcel Proust, publicerad 1913–27.

 3. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 4. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag är pengar som man kan få av staten om man måste flytta för att börja på ett nytt arbete.
 5. flyttning

  flyttning, migration, djurpopulationers förflyttning från ett geografiskt område till ett annat.
 6. flyttningsfält

  flyttningsfält, den geografiska fördelningen av flyttningsmål och härkomstorter kring en tätort.
 7. flyttningslängd

  flyttningslängd, den kyrkobok i vilken församlingens präst bokförde inflyttade och utflyttade personer fram till 1 juli 1991; sedan dess tas flyttningslängd ut från det datoriserade folkbokföringssystemet.
 8. flyttningsattest

  flyttningsattest, flyttningsbetyg, prästbevis, intyg utfärdat av prästen i den församling varifrån utflyttning skulle ske, sedan 1947 ersatt av flyttningsanmälan.
 9. flyttlasspolitik

  flyttlasspolitik, benämning, särskilt under 1960- och 1970-talen, på statsmakternas åtgärder i syfte att nå ökad geografisk rörlighet på arbetsmarknaden.
 10. flyttank

  flyttank, ett slutet luftfyllt utrymme i mindre båtar avsett att göra båten osänkbar.