1. flytta

  flytt`a verb ~de ~t ORDLED: flytt-ar SUBST.: flyttande, flyttning
  Svensk ordbok
 2. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 3. årstidsbundna affektiva störningar

  årstidsbundna affektiva störningar, engelska seasonal affective disorders, SAD, förskjutningar i en persons grundstämning som har samband med årstiderna.

 4. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 5. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 6. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 7. flyttank

  flyttank, ett slutet luftfyllt utrymme i mindre båtar avsett att göra båten osänkbar.
 8. flyttalsaritmetik

  flyttalsaritmetik används i datorer för att göra beräkningar med reella tal.
 9. flyttal

  flyttal, datatyp inom programmering.
 10. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.