1. årstidsbundna affektiva störningar

  årstidsbundna affektiva störningar, engelska seasonal affective disorders, SAD, förskjutningar i en persons grundstämning som har samband med årstiderna.

 2. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 3. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 4. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 5. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 6. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 9. emigration

  emigration, utvandring.
 10. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.