1. frekvensband

  frekvensband, avsnitt av det kontinuerliga radiofrekvensspektret, avgränsat av en övre och en undre frekvens.
 2. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 3. Radio Syd

  Radio Syd, piratradiostation som 1958–66 sände populärmusik, reklam och nyheter på FM mot sydvästra Skåne från ett fartyg på internationellt vatten i Öresund.
 4. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 5. DR

  DR, dansk licensfinansierad medieverksamhet med public service-ansvar, grundad 1925 som Statsradiofonien, 1959–96 under namnet Danmarks Radio.

 6. frekvensmodulering

  frekvensmodulering, FM, ett sätt att överföra information med hjälp av en bärvåg.
 7. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 8. etermedieindustri

  etermedieindustri, den industri som sysslar med produktion och utsändning av TV- och radioprogram; begreppet omfattar också produktion och distribution av denna typ av apparatur.

 9. stereofonisk radio

  stereofonisk radio, stereoradio, överföring via radio av två signaler, vilka återges i två högtalare vid mottagaren.
 10. Japan

  Japan, stat i östra Asien.