1. fnöske

  fnöske, en mjuk, lucker och filtartad massa, framställd av köttet från fnösktickans fruktkropp genom kokning, torkning och utbankning.
 2. fnöskticka

  fnöskticka, Fomes fomentarius, art i basidsvampordningen Polyporales.
 3. fnösksvamp

  fnös`ksvamp subst. ~en ~ar ORDLED: fnösk--svamp-en
  Svensk ordbok
 4. fnöskticka

  fnös`kticka subst. ~n fnösktickor ORDLED: fnösk--tick-an
  Svensk ordbok
 5. fnöske

  fnös`ke subst. ~t ~n ORDLED: fnösk-et
  Svensk ordbok
 6. fnysa

  fny`sa verb fnös el. fnyste, fnyst, pres. fnyser ORDLED: fnys-er SUBST.: fnysande, fnysning
  Svensk ordbok