1. skratt

  skratt, fysiologisk funktion kännetecknad av automatiska, hastiga ut- och inandningar med ömsom spända och avslappnade stämband.
 2. fnissig

  fniss`ig adj. ~t ORDLED: fniss-ig
  Svensk ordbok
 3. fniss

  fniss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fniss-et
  Svensk ordbok
 4. fnissa

  fniss`a verb ~de ~t ORDLED: fniss-ar SUBST.: fnissande, fnissning; fniss
  Svensk ordbok
 5. fnissning

  fniss`ning subst. ~en ~ar ORDLED: fniss-ning-en
  Svensk ordbok
 6. läte

  lä`te subst. ~t ~n ORDLED: lät-et
  Svensk ordbok