1. FoB

  FoB, förkortning för folk- och bostadsräkning.
 2. FOB

  FOB, förkortning för engelskans free on board, se fritt ombord.
 3. fob

  fob [fåb´] adv.
  Svensk ordbok
 4. Fobos

  Fobos, i grekisk mytologi och poesi (t.ex. hos Homeros) namn på krigsguden Ares son, som tillsammans med brodern Deimos (’fruktan’), följer och bistår Ares i stridstumlet.
 5. fobotaxis

  fobotaxis, se fobisk reaktion.
 6. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 7. fobofobi

  fobofobi, intensiv, irrationell rädsla för att övermannas av rädsla; förekommer vanligen som en del av en agorafobi (se fobi).
 8. fobisk reaktion

  fobisk reaktion, ”skräckreaktion” hos rörliga organismer, t.ex. stoppreaktion då organismen träffar på ogynnsamma förhållanden.
 9. fobi

  fobi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: fob-in
  Svensk ordbok
 10. fobiträning

  fobi`träning subst. ~en ~ar ORDLED: fobi--trän-ing-en
  Svensk ordbok