1. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 2. fobi

  fobi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: fob-in
  Svensk ordbok
 3. social fobi

  social fobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer (t.ex. att tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att förödmjukas socialt.
 4. fobisk reaktion

  fobisk reaktion, ”skräckreaktion” hos rörliga organismer, t.ex. stoppreaktion då organismen träffar på ogynnsamma förhållanden.
 5. fobiträning

  fobi`träning subst. ~en ~ar ORDLED: fobi--trän-ing-en
  Svensk ordbok
 6. patofobi

  patofobi, detsamma som nosofobi.
 7. nekrofobi

  nekrofobi, intensiv, irrationell rädsla för döden, lik eller kadaver.
 8. dysmorfofobi

  dysmorfofobi, obefogad uppfattning om att man ser avvikande ut.
 9. onomatofobi

  onomatofobi, intensiv, irrationell rädsla för att höra vissa namn eller ord.
 10. fobofobi

  fobofobi, intensiv, irrationell rädsla för att övermannas av rädsla; förekommer vanligen som en del av en agorafobi (se fobi).