1. fokalplan

  fokalplan, plan som är vinkelrätt mot optiska axeln och för parallellt infallande strålar (oändligt avlägset objekt) går genom brännpunkten (fokus) till en lins eller krökt spegel.
 2. fokal

  foka´l adj. ~t ORDLED: fok-al
  Svensk ordbok
 3. fokalinfektion

  fokalinfektion (av nylat. focalis, av latin focus, se fokus), infektion som är lokaliserad till ett speciellt område i kroppen ( fokus) från vilket den kan spridas till andra delar av kroppen.
 4. fokaldistans

  fokaldistans, term inom optiken, detsamma som brännvidd.
 5. fokaldistans

  foka`ldistans subst. ~en ~er ORDLED: fok-al--di-stans-en
  Svensk ordbok
 6. fokalplan

  foka`lplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fok-al--plan-et
  Svensk ordbok
 7. organiska psykosyndrom

  organiska psykosyndrom, psykiska störningar som är orsakade av sjukdomar i hjärnan eller av sjukdomar som sekundärt påverkar hjärnan.
 8. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 9. somatogenes

  somatogenes, somatiskt (kroppsligt) ursprung av psykiska symtom.
 10. bifokalglas

  bifoka`lglas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi-fok-al--glas-et
  Svensk ordbok