1. fokalplan

  fokalplan, plan som är vinkelrätt mot optiska axeln och för parallellt infallande strålar (oändligt avlägset objekt) går genom brännpunkten (fokus) till en lins eller krökt spegel.
 2. fokalplan

  foka`lplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fok-al--plan-et
  Svensk ordbok
 3. förstoringsglas

  förstoringsglas, lupp , positiv lins som förstorar bilden av ett föremål.
 4. kollimator

  kollimator, anordning för att åstadkomma ett parallellt eller nästan parallellt knippe av elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning.
 5. tomografi

  tomografi, radiologisk metod att avbilda skikt i en kroppsdel eller ett organ.
 6. faskontrastmikroskop

  faskontrastmikroskop, ljusmikroskop där ljusets fasinnehåll förstärker bildens kontrast.
 7. bildplan

  bildplan, plan vinkelrätt mot optiska axeln där bilden av ett objekt skapas av ett optiskt system.
 8. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 9. fokal

  foka´l adj. ~t ORDLED: fok-al
  Svensk ordbok