1. fokalplan

  fokalplan, plan som är vinkelrätt mot optiska axeln och för parallellt infallande strålar (oändligt avlägset objekt) går genom brännpunkten (fokus) till en lins eller krökt spegel.
 2. bildplan

  bildplan, plan vinkelrätt mot optiska axeln där bilden av ett objekt skapas av ett optiskt system.
 3. Gaia

  Gaia, europeiskt rymdobservatorium för kartläggning av 1 miljard stjärnor i Vintergatan.

 4. betaspektrometer

  betaspektrometer, instrument för mätning av energin hos betapartiklar (elektroner) utsända vid radioaktiva sönderfall eller vid reaktioner mellan atomkärnor.
 5. spaltspektrograf

  spaltspektrograf, spektrograf där ljuset från det studerade objektet fysiskt begränsas av en smal spalt.
 6. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.