1. fokalplan

  fokalplan, plan som är vinkelrätt mot optiska axeln och för parallellt infallande strålar (oändligt avlägset objekt) går genom brännpunkten (fokus) till en lins eller krökt spegel.
 2. fokalplan

  foka`lplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fok-al--plan-et
  Svensk ordbok
 3. kollimator

  kollimator, anordning för att åstadkomma ett parallellt eller nästan parallellt knippe av elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning.
 4. förstoringsglas

  förstoringsglas, lupp , positiv lins som förstorar bilden av ett föremål.
 5. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 6. tomografi

  tomografi, radiologisk metod att avbilda skikt i en kroppsdel eller ett organ.
 7. bildplan

  bildplan, plan vinkelrätt mot optiska axeln där bilden av ett objekt skapas av ett optiskt system.
 8. faskontrastmikroskop

  faskontrastmikroskop, ljusmikroskop där ljusets fasinnehåll förstärker bildens kontrast.
 9. fokal

  foka´l adj. ~t ORDLED: fok-al
  Svensk ordbok