1. fokus

  fokus betyder när man talar om linser och speglar detsamma som brännpunkt.
 2. fokus

  fokus, benämning på brännpunkt i teorin för andragradskurvor.
 3. fokus

  fokus, benämning på brännfläcken i ett röntgenrör.
 4. Fokus

  Fokus, politiskt oberoende nyhetsmagasin, grundat 2005 av Martin Ahlquist, Lars Grafström, Karin Pettersson och Martin Ådahl.
 5. fokus

  fokus, en punkt i planet i teorin för differentialekvationer sådan att varje lösningskurva i en omgivning av denna punkt är av samma typ som en logaritmisk spiral.
 6. fokus

  fokus, den del av ett språkligt yttrande som genom satsbetoning eller på annat sätt markerar vad som är den ”nya” informationen.
 7. fokus

  fokus, hypocentrum, seismisk härd, jordbävningsläge, det ställe i jordskorpan eller övre manteln där den första förskjutningen mellan två bergsblock sker vid en jordbävning på grund av plötslig utlösning av spänningar.
 8. Livsmedel i Fokus

  Livsmedel i Fokus, tidskrift som behandlar livsmedelsframställning och livsmedelsforskning.
 9. fokus

  fo´kus subst. ~en el. ~, ~ar ORDLED: fok-us-en
  Svensk ordbok
 10. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.