1. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 2. fokus

  fokus, hypocentrum, seismisk härd, jordbävningsläge, det ställe i jordskorpan eller övre manteln där den första förskjutningen mellan två bergsblock sker vid en jordbävning på grund av plötslig utlösning av spänningar.
 3. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 4. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 7. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 8. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 9. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 10. radikalfeminism

  radikalfeminism, feministisk riktning vars utgångspunkt är att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att detta är den mest grundläggande formen av förtryck.