1. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 2. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 3. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 4. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 5. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 6. diaspora

  diaspora, benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland.

 7. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 8. Afghanistan

  Afghanistan är ett land i Asien.

 9. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 10. pogrom

  pogrom, våldsam och blodig förföljelse av folkgrupp, ofta med hänseende på förföljelse av judar.