1. amfiteater

  amfiteater, byggnad avsedd för gladiatorspel, djurstrider m.m., vanligen med elliptisk arena och trappstegsformade åskådarplatser som koncentriskt omger arenan.
 2. tjurfäktning

  tjurfäktning, spanska corrida de toros, offentlig tillställning med kamp mot tjurar, vilken förekommer i Spanien, Portugal, södra Frankrike och vissa länder i Latinamerika.
 3. skridskor

  skridskor, skor med stålskenor för färd på is.

 4. auktion

  auktion, ett sätt att bjuda ut varor till försäljning.
 5. marknad

  marknad, en till tid och plats officiellt fastställd, regelbundet återkommande sammankomst för handel, karakteristisk för den äldre handelspolitik som strävade att minska och reglera handeln utanför städerna (jämför landsköp).
 6. folknöje

  folknöje [fål`k-] subst. ~t ~n ORDLED: folk--nöj-et
  Svensk ordbok
 7. mim

  mim, en dramatisk konstform där artisten med kroppsspråk, gester och ansiktsspel (mimik) härmar mänskligt beteende.

 8. Charles Dana Gibson

  Gibson, Charles Dana, 1867–1944, amerikansk konstnär.

 9. djurhetsning

  djurhetsning (latin venationes), ett i antikens Rom mycket uppskattat folknöje som bestod i att vilda djur hetsades mot varandra eller mot frivilligt eller av tvång kämpande människor.
 10. Lupercalia

  Lupercalia (latin), religiös fest i antikens Rom, årligen firad 15 februari.