1. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 2. självkörande fordon

  självkörande fordon,  autonoma fordon, förarlösa fordon, fordon som styrs och körs med en hög grad av automatisering. 

 3. motordrivet fordon

  motordrivet fordon, väg- eller terrängfordon försett med motor för framdrivning.
 4. fordonsgas

  fordonsgas, biogas eller naturgas som används för drift av fordon.
 5. fordonsskatt

  fordonsskatt, statlig skatt som åvilar ägare av fordon.

 6. gyrodrivna fordon

  gyrodrivna fordon, fordon som drivs med energi ackumulerad i ett svänghjul.
 7. fordonskran

  fordonskran, en vanligen hydrauliskt driven lyftanordning (svängkran), monterad på ett lastfordon, med aktionsradie och lyftförmåga avpassade för fordonets på- och avlastning.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 10. fordon

  fo`rdon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: for--don-et
  Svensk ordbok