1. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.
 2. formelenhet

  formelenhet, ett ämnes atomsammansättning i enklaste form.

 3. bunden form

  bunden form, vers i strikt mening, med ett regelbundet återkommande metriskt mönster och ofta med någon form av rim.
 4. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. formell

  formell säger man om något som håller sig till vissa bestämda former.
 6. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 7. formelmassa

  formelmassa, massan av en formelenhet av en kemisk förening.
 8. formord

  formord, strukturord, funktionsord, relationsord , ord med abstrakt betydelse vars huvuduppgift är att förbinda textens betydelseord med varandra eller med den situation där yttrandet kommer till.
 9. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 10. formatbeteckning

  formatbeteckning, format, benämning på hjälpmedel som anger form och storlek på papper, böcker och andra trycksaker.