1. Forma

  Forma, förlag, se Forma Publishing Group AB.
 2. forma

  forma, öppning i ugnsmuren i schaktugnar, t.ex. masugnar och kupolugnar, genom vilken blästerluft blåses in i ugnens förbränningszon.
 3. forma

  forma [får`-] verb ~de ~t ORDLED: form-ar SUBST.: formande, formning
  Svensk ordbok
 4. pro forma

  pro forma, för formens skull, för att uppfylla alla formaliteter; för syns skull.
 5. Forma Publishing Group AB

  Forma Publishing Group AB, Forma, Västerås, förlagskoncern grundad 1945 som ICA Förlaget AB, nuvarande namn sedan 2004.
 6. format

  format, detsamma som formatbeteckning.
 7. format

  format, inom radio och TV, se programformat.
 8. Formas

  Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, statlig myndighet för att stödja forskning om miljöfrågor, jord- och trädgårdsbruk, fiske, rennäring, skogsbruk, naturmiljö, bebyggelse samt samhällsplanering.
 9. formation

  formation, bergartskropp som är lätt att känna igen och vars förekomst vid eller strax under markytan går att kartlägga.
 10. formation

  formation, vegetationstyp av ofta karakteristiskt utseende men med ganska vid omfattning och därmed låg grad av enhetlighet beträffande artsammansättning.