1. forsla

  forsla [fårs`-] verb ~de ~t ORDLED: forsl-ar SUBST.: forslande, forsling
  Svensk ordbok
 2. parlass

  parlass, äldre mått (vikt eller volym) av oprecis storlek, den mängd av en viss vara (sten, hö, torv etc.) som kan forslas på en vagn med ett par förspända hästar.
 3. drög

  drög, enkel, låg arbetssläde, vars släta flak vilar direkt på medarna.
 4. vehikel

  vehikel, något som ”bär” någonting annat, vanligen i abstrakt eller figurlig betydelse.
 5. schakt

  schakt är en förbindelsegång, oftast lodrät eller i varje fall kraftigt lutande.
 6. konvektor

  konvektor, värmare för rumsuppvärmning utformad så att värmeöverföringen till rumsluften sker genom egenkonvektion, dvs. luftcirkulationen åstadkoms av att den varma luften är lättare än rumsluften i övrigt.
 7. hembränning

  hembränning, lönnbränning, folklig benämning på olovlig framställning av sprit.
 8. vektor

  vektor, inom biologi en organism som överför ett smittämne till en annan varelse.
 9. myrodling

  myrodling, myrjordsodling, odling på torvjordar, främst kärrtorv, som ofta har god tillgång på kväve.
 10. salpeter

  salpeter, trivialnamn för salpetersyrans salter, dvs. nitrater.