1. fortgå

  fort`gå verb fortgick ~tt, pres. ~r ORDLED: fort--går SUBST.: fortgående; fortgång
  Svensk ordbok
 2. fortgång

  fort`gång subst. ~en ORDLED: fort--gång-en
  Svensk ordbok
 3. fortgående

  fort`gående adj., ingen böjning ORDLED: fort--gå-ende
  Svensk ordbok
 4. erosionsbas

  erosionsbas, den lägsta nivå till vilken erosionen kan fortgå.
 5. naturliga jordmåner

  naturliga jordmåner, jordmåner som bildas där jordmånsprocesserna under långa tidrymder kan fortgå under ekosystemets naturgivna komponenter, som i skogsmark, utan att störas av odlingsåtgärder.
 6. durativ

  durativ, språkvetenskaplig term för verb vilkas egen betydelse inte förutsätter att den process eller det tillstånd som verbet anger har en början eller ett slut.
 7. nattvila

  nattvila, begrepp i arbetstidslagen enligt vilken arbetstagare ska ha behövlig ledighet för vila varje dygn under tiden mellan klockan 24 och klockan 05.
 8. jordbävningssvärm

  jordbävningssvärm, serie av jordskalv av jämförbar styrka som sker i samma geologiska område under en begränsad tidsperiod.
 9. fosforescens

  fosforescens, en form av luminiscens (utsändande av ljus) från ett system.
 10. hjärndöd

  hjärndöd, total hjärninfarkt, irreversibelt koma, tillstånd där samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort i hjärnans alla delar men hjärtat fortfarande slår.