1. fortplantningsorgan

  fort`plantningsorgan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fort-plant-nings--org-an-et
  Svensk ordbok
 2. könsmognad

  könsmognad, process då en ung och outvecklad individ blir kapabel till fortplantning.
 3. reproduktionsorgan

  reproduktionsorgan, detsamma som fortplantningsorgan, könsorgan.
 4. cykadofyter

  cykadofyter, Cycadophyta , heterogen och polyfyletisk, dvs. onaturlig, grupp av dels utdöda och dels nu levande nakenfröiga växter, som traditionellt inkluderar bennettiter och kottepalmer samt i vissa klassifikationer också pteridospermer (fröormbunkar).
 5. kottepalmer

  kottepalmer, cykadéer, Cycadaceae, familj i divisionen cykadofyter.
 6. individ

  individ, inom biologin produkten av en befruktad äggcell hos högre djur. Hos lägre djur och växter är begreppet individ ofta mycket svårdefinierat.

 7. plattmaskar

  plattmaskar, Platyhelminthes, stam med ca 25 000 arter frilevande eller parasitiska maskar.
 8. slem

  slem, mucus , mukus, djurens smörj- och glidmedel – inom kroppen eller på dess utsida – vilket tillika utgör skydd, t.ex. på fiskarnas hud, eller transporterar främmande partiklar, som i andningsvägarna.
 9. cirrer

  cirrer, zoologisk term, hos bl.a. plattmaskar slangliknande, utstjälpbara hanliga fortplantningsorgan.
 10. Lepidodendrales

  Lepidodendrales, utdöd ordning lummerväxter.