1. fortsättning

  fort`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: fort--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 3. fortsättningsskola.

  fortsättningsskola. När folkskolan infördes 1842 ivrade många för att ge denna skolas elever möjligheter att studera vidare.
 4. fortsättningsvis

  fort`sättningsvis adv. ORDLED: fort--sätt-nings-vis
  Svensk ordbok
 5. fortsättningskurs

  fort`sättningskurs subst. ~en ~er ORDLED: fort-sätt-nings--kurs-en
  Svensk ordbok
 6. fortsättningsskola

  fort`sättningsskola subst. ~n fortsättningsskolor ORDLED: fort-sätt-nings--skol-an
  Svensk ordbok
 7. Friedensreich Hundertwasser

  Hundertwasser, Fritz Friedrich ( Friedensreich), egentligen Friedrich Stowasser, 1928–2000, österrikisk konstnär.
 8. Stockholms lärda tidningar

  Stockholms lärda tidningar, fortsättning 1776–80 på Nya lärda tidningar.
 9. medborgarkunskap

  medborgarkunskap, undervisningsämne i fortsättnings- och folkskolan.
 10. holomorf funktion

  holomorf funktion, i matematiken en funktion av komplexa variabler som är deriverbar med avseende på dessa.