1. fortskrida

  fort`skrida verb fortskred fortskridit fortskriden fortskridna, pres. fortskrider ORDLED: fort--skrid-er SUBST.: fortskridande
  Svensk ordbok
 2. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 3. kognitiv utveckling

  kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.
 4. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.
 5. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 6. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 7. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
 8. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
 9. kedjereaktion

  kedjereaktion, i fysik och kemi en reaktion eller process som genererar produkter, vilka i sin tur ger upphov till nya reaktioner av samma slag.
 10. IT

  IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.