1. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 2. foton

  foton, ljuskvantum, ljusets och det elektromagnetiska fältets minsta energikvantum.
 3. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 4. fot

  fot kallas den kroppsdel som sitter längst ner på benet och som bär upp kroppen när vi går och står.
 5. fot

  fot, gammalt svenskt längdmått med motsvarighet i andra länder.
 6. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 7. fotoeffekt

  fotoeffekt, fotoelektrisk effekt, innebär att elektroner emitteras från ett material när detta utsätts för elektromagnetisk strålning (fotoner).
 8. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.
 9. fotogen

  fotogen, petroleumprodukt, med kokpunkt i intervallet 150–300 °C, framställd genom raffinering (huvudsakligen destillation) av råolja.
 10. fotboja

  fotboja, övervakningsanordning, se elektronisk fotboja.