1. frälsning

  frälsning, i religiöst språkbruk dels en term för den individuella omvändelseupplevelsen, dels en övergripande term för räddning eller befrielse från det onda i tillvaron.
 2. Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.

 3. frälsningshistoria

  frälsningshistoria (tyska Heilsgeschichte), teologisk term vald för att uttrycka den bibliska uppfattningen att Gud räddar världen från ondska och undergång genom ingripanden som bildar en historia.
 4. frälsning

  fräl`sning subst. ~en ORDLED: fräls-ning-en
  Svensk ordbok
 5. Svenska Frälsningsarmén

  Svenska Frälsningsarmén, frikyrka 1905–2013, grundad genom en utbrytning från den internationella Frälsningsarméns svenska gren.
 6. frälsningssoldat

  fräl`sningssoldat subst. ~en ~er ORDLED: fräls-nings--sold-at-en
  Svensk ordbok
 7. frälsningsmöte

  fräl`sningsmöte subst. ~t ~n ORDLED: fräls-nings--möt-et
  Svensk ordbok
 8. frälsningsarmén

  fräl`sningsarmén subst., best. f. ORDLED: fräls-nings--arm-én
  Svensk ordbok
 9. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 10. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.