1. frätande

  frätande är ett ämne som angriper och löser upp andra ämnen.
 2. frätgrop

  frätgrop, hålighet i metall bildad genom korrosion.
 3. fräta

  2frä`ta subst. ~n frätor ORDLED: frät-an
  Svensk ordbok
 4. fräta

  1frä`ta verb frätte frätt, pres. fräter ORDLED: frät-er SUBST.: frätande, frätning
  Svensk ordbok
 5. TCA

  TCA, triklorättiksyra, CCl 3COOH, starkt frätande syra vars natriumsalt används som kemiskt medel mot kvickrot, sedan 1991 dock förbjudet i Sverige.
 6. erosion

  erosion, inom medicinen ytlig skada orsakad av mekanisk eller kemisk påverkan.
 7. erosiv gastrit

  erosiv gastrit (av latin erodo ’gnaga av’, ’fräta (sönder)’ och gastrit), ytlig, ofta utbredd inflammatorisk skada i magsäckens slemhinna.
 8. klorättiksyra

  klorättiksyra, ClCH 2COOH, färglösa, giftiga kristaller som fräter på hud och slemhinnor.
 9. aqua fortis

  aqua fortis, kraftvatten, i kemisk litteratur fram till 1700-talet vanlig beteckning för koncentrerad salpetersyra men ibland också på starkt frätande vätskor i allmänhet.
 10. Nessosmantel

  Nessosmantel, uttryck med betydelsen ”fördärvlig gåva”, efter myten om kentauren Nessos, som döende gav sin blodindränkta mantel åt Herakles hustru Deianeira.