1. retorisk fråga

  retorisk fråga, en figur inom retoriken: talaren ställer en fråga där svaret är givet eller där han själv ger det.
 2. fråga

  fråga, i riksdagen en begäran framställd av en enskild ledamot till ett statsråd om upplysningar i ett visst ärende som rör statsrådets ansvarsområde.
 3. fråga

  fråga, språkhandling som innebär att den talande utber sig information av lyssnaren.
 4. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 5. fråga

  2frå`ga verb ~de ~t ORDLED: fråg-ar SUBST.: frågande; 1fråga
  Svensk ordbok
 6. fråga

  1frå`ga subst. ~n frågor ORDLED: fråg-an
  Svensk ordbok
 7. sociala frågan

  sociala frågan, övergripande benämning på frågor rörande underklassens sociala villkor.
 8. enkel fråga

  enkel fråga, före 1975 benämning på fråga framställd i riksdagen av enskild ledamot till statsråd, med begäran om upplysningar i ett visst specificerat ärende.
 9. retrospektiv fråga

  retrospektiv fråga, fråga i t.ex. intervjuer eller enkäter om undersökningspersonens tidigare förhållanden och attityder.
 10. ledande fråga

  ledande fråga, sådan fråga som genom sin utformning inbjuder till ett bestämt – ofta önskat – svar.