1. Frö

  Frö, fornnordisk fruktbarhetsgud, se Frej.
 2. frö

  frö använder alla blomväxter och träd för att föröka sig.
 3. frö

  frö subst. ~et äv. ~t, ~n ibl. ~er, best. plur. ~na äv. ~en ibl. ~erna ORDLED: frö-et
  Svensk ordbok
 4. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

  Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, ekonomisk förening, ansluten till LRF.
 5. fröplantage

  fröplantage, plantering av fröplantor, ympar eller sticklingar med syftet att producera frö som skördas för att förse landets skogsplantskolor med förädlat skogsträdsfrö.
 6. frövila

  frövila, groningsvila, naturligt tillstånd hos ett friskt frö innebärande att fröet inte gror trots gynnsam miljö med avseende på ljus, fuktighet, temperatur och tillgång på syre; fröet är inte groningsmoget.
 7. Fröseke

  Fröseke ort i Uppvidinge kommun, Småland (Kronobergs län), 30 km nordväst om Nybro; 179 invånare (2006).
 8. fröogräs

  fröogräs, ogräs som huvudsakligen sprids med frö.
 9. fröskal

  fröskal, det oftast tjockväggiga skal som omger och skyddar det färdiga fröet.
 10. frölagen

  frölagen, lag gällande 1926–79 om minimikrav på frö och utsäde i fråga om renhet, ogräshalt och grobarhet.