1. frö

  frö använder alla blomväxter och träd för att föröka sig.
 2. kolanöt

  kolanöt, fröet från växtarten kolaträd.
 3. drösning

  drösning, dråsning, fröets naturliga lossnande från moderplantan i samband med mognaden.
 4. groningssmitta

  groningssmitta innebär att en utsädesburen sjukdom infekterar växten först vid fröets groning, t.ex. flygsot på havre.
 5. rambutan

  rambutan, Nephelium lappaceum, art i familjen kinesträdsväxter.
 6. idegran

  idegran, barrlind, Taxus baccata, art i familjen idegransväxter.

 7. piniol

  piniol , pinjol, fröet av cembratall och pinje.
 8. arekanöt

  arekanöt, betelnöt, fröet från arekapalm.
 9. frövila

  frövila, groningsvila, naturligt tillstånd hos ett friskt frö innebärande att fröet inte gror trots gynnsam miljö med avseende på ljus, fuktighet, temperatur och tillgång på syre; fröet är inte groningsmoget.
 10. sötmandel

  sötmandel, frukten av arten mandel i familjen rosväxter.