1. fröken

  fröken, på 1500-talet (tidigast belagt 1502) titel för en ogift furstedotter, senare även för grevedöttrar och så småningom övriga adliga ogifta damer.
 2. fröken

  frö´ken subst., best. f. ~, fröknar ORDLED: frökn-ar
  Svensk ordbok
 3. Fröken Ur

  Fröken Ur, populär benämning på en automatisk telefonsvarare som meddelar rätt tid var tionde sekund.
 4. Fröken Julie

  Fröken Julie, drama av August Strindberg (1888); balett av Birgit Cullberg (1950) med musik av Ture Rangström.
 5. Fröken Väder

  Fröken Väder, väderservice via en automatisk telefonsvarare som 1936 inrättades för Stockholmstrakten, i början av 1950-talet också i Göteborg och Malmö.
 6. frökenfiskar

  frökenfiskar, Pomacentridae , familj läppfisklika fiskar som omfattar ca 240 arter, alla marina.

 7. frökenspel

  frö`kenspel subst. ~et ORDLED: fröken--spel-et
  Svensk ordbok
 8. Ottilia Adelborg

  Adelborg, Ottilia, 1855–1936, konstnär, författare och hembygdsvårdare; jämför släktartikel Adelborg.
 9. tomte

  tomte är en liten figur som man förr trodde fanns på bondgårdar i Norden.
 10. Agneta Ekmanner

  Ekmanner, Agneta, född 1938, skådespelerska.