1. stjärnanis

  stjärnanis, Illicium verum, art i familjen stjärnanisväxter.

 2. teff

  teff är ett gräs som är släkt med vete och majs.
 3. adzukiböna

  adzukiböna, Vigna angularis, art i familjen ärtväxter.
 4. durra

  durra är ett gräs som är släkt med vete och majs.
 5. svartsenap

  svartsenap, brunsenap, Brassica nigra, art i familjen korsblommiga växter.
 6. teparyböna

  teparyböna, Phaseolus acutifolius, art i familjen ärtväxter.
 7. stenknäck

  stenknäck, Coccothraustes coccothraustes, art i fågelfamiljen finkar.
 8. kolokvint

  kolokvint,, Citrullus colocynthis (synonym Colocynthis vulgaris), art i familjen gurkväxter.
 9. indianris

  indianris, indianskt ris, vattenris, tuscaroraris, vattenhavre, Zizania palustris (synonym Zizania aquatica), art i växtfamiljen gräs.

 10. sareptasenap

  sareptasenap, rysk senap, Brassica juncea, art i familjen korsblommiga växter.