1. fragment

  fragmen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: frag-ment-et
  Svensk ordbok
 2. fragmentkomplettering

  fragmentkomplettering, testuppgift som används bl.a. för att belysa skillnaden mellan explicit och implicit minne (jämför explicit minne).
 3. fragmentering

  fragmentering, sönderdelning; en process vid människans exploatering av olika biotoper som leder till dessas uppstyckande i smärre ”öar” omgivna av ”hav” av annan biotoptyp.
 4. fragmentkapsel

  fragmentkapsel, typ av frukt som finns hos bl.a. snärjor, mållor och skogsstjärna.
 5. fragmentering

  fragmentering, sönderdelning; brist på sammanhang i t.ex. kunskap och verklighetsbild.
 6. fragmentering

  fragmentering, sönderdelning; en typ av vegetativ fortplantning som innebär att en del av organismen bryts av, sprids och ger upphov till en ny individ.
 7. fragmentera

  fragmente´ra verb ~de ~t ORDLED: frag-ment-er-ar SUBST.: fragmenterande, fragmentering
  Svensk ordbok
 8. fragmentering

  fragmente´ring subst. ~en ~ar ORDLED: frag-ment-er-ing-en
  Svensk ordbok
 9. fragmentarisk

  fragmenta´risk adj. ~t ORDLED: frag-ment-ar-isk
  Svensk ordbok
 10. fragmentisera

  fragmentise´ra verb ~de ~t ORDLED: frag-ment-is-er-ar SUBST.: fragmentiserande, fragmentisering
  Svensk ordbok