1. fraktur

  fraktur, fractura, benbrott, skada som uppstår då skelettet utsätts för våld som överstiger dess hållfasthet.
 2. fraktur

  fraktur, ursprungligen en kansliskrift framvuxen under 1400-talet.
 3. patologisk fraktur

  patologisk fraktur, fraktur i benvävnad som är sjukligt förändrad, vanligen genom cancermetastas (dottersvulst) eller myelom.
 4. öppen fraktur

  öppen fraktur, komplicerat benbrott , benbrott med ovanliggande hudsår.
 5. fraktur

  2fraktu´r subst. ~en ~er ORDLED: frakt-ur-en
  Svensk ordbok
 6. fraktur

  1fraktu´r subst. ~en ORDLED: frakt-ur-en
  Svensk ordbok
 7. Bennetts fraktur

  Bennetts fraktur, luxation av första mellanhandsbenet med fraktur i leden mot handloven.
 8. Colles fraktur

  Colles fraktur, brott på underarmens strålben, se radiusfraktur.
 9. Le Fort-fraktur

  Le Fort-fraktur, benämning på tre typer av fraktur i ansiktsskelettet till följd av kraftigt våld mot mellanansiktet.
 10. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.