1. rösträttsrörelsen

    rösträttsrörelsen, folkrörelse som under liberal ledning 1886–1900 organiserade en landsomfattande kamp för den allmänna och lika rösträttens principer.
  2. tunisisk virkning

    tunisisk virkning, krokning , stickvirkning, afghanvirkning, virkning med en lång sticka med krok på vilken en rad öglor, maskor, förs upp under det ena, framåtgående varvet, medan de avmaskas under nästa, bakåtgående varv.
  3. valsverk

    valsverk, utrustning för valsning.