1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. framför

  1framför [fram`- äv. -fö´r] adv. ORDLED: fram--för
  Svensk ordbok
 5. framför

  2framför [fram`- äv. -fö´r] prep. ORDLED: fram--för
  Svensk ordbok
 6. svampar

  svampar är väl för de flesta liktydigt med kantareller, champinjoner och liknande som växer i skogen och som man plockar på hösten.
 7. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.