1. framhärda

  fram`härda verb ~de ~t ORDLED: fram--härd-ar SUBST.: framhärdande
  Svensk ordbok
 2. persistens

  persistens, inom meteorologin, se persistensprognos.
 3. trotskism

  trotskism, politisk och ideologisk riktning som hämtar sin utgångspunkt i Trotskijs idéer.
 4. persistens

  persistens, beständighet, ett ämnes motståndskraft mot nedbrytning.
 5. perseveration

  perseveration, sjuklig form av upprepning.
 6. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 7. perseveration

  perseveration [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: per-sever-at-ion-en
  Svensk ordbok