1. enterostomi

  enterostomi, kirurgiskt anlagd förbindelse av tarmen, t.ex. magsäcken till tunntarmen (gastroenterostomi), nedre tunntarmen till tjocktarmens tvärgående del (ileotransversostomi), framläggning av tunntarmen till huden (ileostomi) eller framläggning av tjocktarmen till huden (kolostomi).
 2. exteriorisation

  exteriorisation (nylat. exteriorizatio, av exterior ’yttre’, ’utvärtes’), kirurgisk åtgärd som innebär tillfällig framläggning av ett organ eller en del av ett organ.
 3. ileostomi

  ileostomi, stomi, framläggning av nedre delen av tunntarmen ( ileum) så att den mynnar på buken.
 4. framlägga

  fram`lägga verb framlade framlagt, pres. framlägger ORDLED: fram--lägg-er SUBST.: framläggande, framläggning
  Svensk ordbok
 5. lägga fram

  lägga fram´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: framläggande, framläggning
  Svensk ordbok