1. framskrida

  fram`skrida verb framskred framskridit framskriden framskridna, pres. framskrider ORDLED: fram--skrid-er SUBST.: framskridande
  Svensk ordbok
 2. kognitiv utveckling

  kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.
 3. assisterat självmord

  assisterat självmord, självmordshandling som utförs med hjälp från en annan person, t.ex. genom att hjälparen på uttrycklig begäran tar fram sömnmedel eller annat läkemedel som den berörda personen sedan intar i överdos.
 4. malabsorption

  malabsorption, medicinsk term för minskat upptag av näringsämnen från tarmen.
 5. DISH

  DISH, Forestiers sjukdom, förbeningar i senor och ligament.
 6. framskriden

  fram`skriden adj. framskridet framskridna ORDLED: fram--skrid-en
  Svensk ordbok
 7. gråt

  gråt, känsloutlöst reaktion som kännetecknas av stötvis andning och ett mer eller mindre kraftigt tårflöde.
 8. precession

  precession, konisk pendelrörelse hos en symmetrisk kropp påverkad av yttre krafter.
 9. matstrupscancer

  matstrupscancer, esofaguscancer , en relativt ovanlig cancerform.
 10. kemisk reaktionsteori

  kemisk reaktionsteori, den systematiska insikt i matematisk eller mekanistisk form som låter kemiska reaktioner förklaras och förutspås.