1. framställning

  fram`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: fram--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 2. grafisk framställning

  grafisk framställning, metoder att i bild sammanfatta och framhäva olika sidor av statistiska data.
 3. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.
 4. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 5. bondtobak

  bondtobak, Nicotiana rustica, art i familjen potatisväxter.
 6. litografi

  litografi, grafisk plantrycksmetod som bygger på att tryckstenen absorberar fett och vatten men att dessa stöter bort varandra.
 7. cognac

  cognac, konjak, fransk spritdryck som destilleras i området kring staden Cognac norr om Bordeaux vilket omfattar departementen Charente och Charente-Maritime.
 8. bauxit

  bauxit är en jordart eller bergart.
 9. Gentaltaret

  Gentaltaret, altarskåp i kyrkan Sint Baafs i Gent, målat 1420–32 av bröderna Hubert och Jan van Eyck.
 10. vin

  vin, enligt alkohollagen (1994:1738) en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.